Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 62 วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
13 มี.ค. 62
1K views
Shares
0

รับตรง 62 วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เปิดรับหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

รับตรง 62 วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
1K views | 13 มี.ค. 62
60 คน
11 มี.ค. 62 - 29 มี.ค. 62
ปิดรับสมัคร
11

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
60 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :สอบข้อเขียน
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับชั้น ม.ปลาย
- หรือเทียบเท่า
​- เพศหญิง เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี และไม่เกิน 45 ปี (ทั้งนี้ให้นับถึง วันเปิดการศึกษา 13 ส.ค. 62)
- เพศหญิง สูงไม่น้อยกว่า 150 ซม. น้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กก.
- เพศชาย สูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. รอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม.
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบข้อเขียน วิชาความถนัดด้านภาษา, ความถนัดด้านเหตุผล, ความถนัดด้านมิติสัมพันธ์ 
- สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
** จำหน่ายใบสมัครและการสมัคร 
- วันที่ 11 - 29 มี.ค. 62 ​เวลา 09.00 – 15.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ราคาชุดละ 100 บาท และสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.nursepolice.go.th

** การรับสมัคร
- ผู้สมัครต้องมาสมัครด้วยตนเอง ไปที่ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ วันที่ 25 - 29 มี.ค. 62
​เวลา 09.00 – 15.30 น.
- กรณีซื้อใบสมัครที่ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ค่าสมัคร 250 บาท
- กรณีดาวน์โหลดใบสมัครผ่านทางเว็บไซต์ ค่าสมัคร 350 บาท
กำหนดการ
รับสมัคร
: 11 - 29 มี.ค. 62

สอบ
: 24 พ.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 11 มิ.ย. 62

สอบสัมภาษณ์
: 13 มิ.ย. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 05 ก.ค. 62

ปฏิทินการรับสมัคร >>Click
Related Content