Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 62 ม.สยาม คณะพยาบาลศาสตร์
08 มี.ค. 62
2K views
Shares
0

รับตรง 62 ม.สยาม เปิดรับคณะพยาบาลศาสตร์ (สอบข้อเขียน)

รับตรง 62 ม.สยาม คณะพยาบาลศาสตร์
2K views | 08 มี.ค. 62
50 คน
14 ธ.ค. 61 - 14 มี.ค. 62
ปิดรับสมัคร
14

คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
50 คน
2.50
GPAX
 
สอบตรง :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิชาเฉพาะสาขา
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 (ไม่รับผู้จบ กศน.)
- แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
- GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50
- น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 40 กก. ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 ซม. ดัชนีมวลกาย (BMI) ไม่เกิน 25
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบข้อเขียน วิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ความรู้พื้นฐานด้านพยาบาล
- สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ค่าสมัคร 1,000 บาท 
กำหนดการ
รับสมัคร
: 14 ธ.ค. 61 - 14 มี.ค. 62

สอบ
: 20 มี.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 26 มี.ค. 62

สอบสัมภาษณ์
: 29 มี.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 02 เม.ย. 62

Related Content