Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 62 ม.มหาสารคาม หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
08 มี.ค. 62
541 views
Shares
0

รับตรง 62 ม.มหาสารคาม เปิดรับคณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

รับตรง 62 ม.มหาสารคาม หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
541 views | 08 มี.ค. 62
50 คน
01 มี.ค. 62 - 10 พ.ค. 62
ปิดรับสมัคร
01

คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
50 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ วิชาเฉพาะสาขา
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6
- หรือเทียบเท่า
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบข้อเขียน วิชาภาษาอังกฤษ, วิทยาศาสตร์เบื้องต้น, ความรู้ทั่วไปและความถนัดทางวิชาชีพ
- สอบสัมภาษณ์  
การสมัคร
- สมัครด้วยตนเอง ไปที่ ห้องวิชาการ ชั้น 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ เวลา 09.00 - 16.00 น. (ในวันและเวลาราชการ)
- ค่าสมัคร 300 บาท   
กำหนดการ
รับสมัคร
: 01 มี.ค. - 10 พ.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
: 15 พ.ค. 62

สอบ
: 19 พ.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 22 พ.ค. 62

สอบสัมภาษณ์
: 26 พ.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 30 พ.ค. 62

Related Content