Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 62 ม.สงขลานครินทร์ รอบที่ 2 โครงการ สอวน.
06 มี.ค. 62
662 views
Shares
0

TCAS 62 ม.สงขลานครินทร์ รอบที่ 2 เปิดรับโครงการมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการฯ (สอวน.) วิทยาเขตหาดใหญ่

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6 
- GPAX 5 เทอม ตามที่กำหนด
- ผู้สมัครต้องผ่านค่ายของศูนย์ สอวน. ตามรายละเอียดที่กำหนด *เฉพาะคณะ/สาขาที่กำหนด
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- ดาวน์โหลดใบสมัครผ่านเว็บไซต์
- ยื่นใบสมัครได้ที่ มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการฯ สมัครได้คนละ 1 คณะ/สาขาวิชาเท่านั้น
กำหนดการ
รับสมัคร
: 04 ก.พ. - 20 มี.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 12 เม.ย. 62

สอบสัมภาษณ์
: 17 - 18 เม.ย. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 22 เม.ย. 62

ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบ เคลียริงเฮาส์ 
: 24 - 25 เม.ย. 62

**เฉพาะคณะแพทยศาสตร์ สอบสัมภาษณ์
วันที่ 17 เม.ย. 62
Related Content