Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 62 ม.สงขลานครินทร์ รอบที่ 2 โครงการผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ
01 มี.ค. 62
426 views
Shares
0

TCAS 62 ม.สงขลานครินทร์ เปิดรับรอบที่ 2 โครงการผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ รับทุกวิทยาเขต

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- เป็นนักเรียนชาวไทย หรือ ชาวต่างชาติที่ศึกษาในต่างประเทศ
- กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6
- หรือ เทียบเท่า
- คุณสมบัติเฉพาะ ตามแต่ละคณะ/สาขาวิชาสมัครกำหนด
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- ผู้สมัครทุกคนต้องสมัครสมาชิกในระบบ TCAS ของ ทปอ. ทางเว็บไซต์ https://mytcas.com/
- สมัครผ่านเว็บไซต์ 
- ค่าสมัคร 300 บาท ชำระผ่านธนาคารกรุงเทพ หรือ เคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขาทั่วประเทศ
- เลือกสมัครได้ 1 สาขาวิชา
กำหนดการ
รับสมัคร
: 07 ก.พ. - 20 มี.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 05 เม.ย. 62

สอบสัมภาษณ์
: 18 เม.ย. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 22 เม.ย. 62

ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบ เคลียริงเฮาส์ 
: 24 - 25 เม.ย. 62
Related Content