Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 62 ม.เกษตรศาสตร์ รอบที่ 2 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือและโรงเรียนเครือข่าย วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
28 ก.พ. 62
654 views
Shares
0

TCAS 62 ม.เกษตรศาสตร์ เปิดรับรอบที่ 2 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือและโรงเรียนเครือข่าย วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม.ปลาย หรือเทียบเท่า ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
- หรือ โรงเรียนเครือข่ายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
- GPAX และ แผนการเรียน ตามที่กำหนด
เกณฑ์การพิจารณา
- พิจารณาคะแนน GAT/PAT, 9 วิชาสามัญ ตามที่กำหนด
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ค่าสมัคร 200 บาท เลือกได้ 4 หลักสูตร แบบมีลำดับ
กำหนดการ
รับสมัคร
: 04 ก.พ. - 23 มี.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 24 เม.ย. 62

ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบ เคลียริงเฮาส์ 
: 24 - 25 เม.ย. 62    
Related Content