Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 62 วิทยาลัยดุสิตธานี รอบรับตรง รุ่นที่ 3
26 ก.พ. 62
1K views
Shares
0

รับตรง 62 วิทยาลัยดุสิตธานี เปิดรับรอบรับตรง รุ่นที่ 3
เรียนที่วิทยาลัยดุสิตธานี ศรีนครินทร์, พัทยา

รับตรง 62 วิทยาลัยดุสิตธานี รอบรับตรง รุ่นที่ 3
1K views | 26 ก.พ. 62
ไม่ระบุ
17 ม.ค. 62 - 20 มี.ค. 62
ปิดรับสมัคร
17

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :สอบข้อเขียน

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมบริการในธุรกิจการท่องเที่ยว
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :สอบข้อเขียน

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :สอบข้อเขียน

หลักสูตรระดับปริญญาตรี (นานาชาติ)
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและรีสอร์ท (หลักสูตรนานาชาติ)
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :สอบข้อเขียน

หลักสูตรระดับปริญญาตรี (นานาชาติ)
สาขาวิชาครัวและศิลปะการประกอบอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรโครงการความร่วมมือระหว่างสถาบันเลอ กอร์ดอง เบลอ และวิทยาลัยดุสิตธานี
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :สอบข้อเขียน
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6 
- วุฒิการศึกษา ปวช. 3
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบคัดเลือก
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ค่าสมัคร 500 บาท ชำระผ่านธนาคารที่กำหนด
- สอบถามรายละเอียดการสมัคร ได้ที่ ฝ่ายรับสมัครนักศึกษาวิทยาลัยดุสิตธานี 02-7218471
กำหนดการ
รับสมัคร
: 17 ม.ค. - 20 มี.ค. 62

สอบ
: 23 มี.ค. 62

Related Content