Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 62 วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โครงการบุตรตำรวจ
22 ก.พ. 62
2K views
Shares
0

รับตรง 62 วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เปิดรับหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โครงการบุตรตำรวจ

รับตรง 62 วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โครงการบุตรตำรวจ
2K views | 22 ก.พ. 62
14 คน
11 ก.พ. 62 - 12 มี.ค. 62
ปิดรับสมัคร
11

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
14 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6
- แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
- ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 ซม. น้ำหนักไม่น้อยกว่า 45 กก. ส่วนสูงกับน้ำหนักมีความสัมพันธ์กัน
- ผู้ชาย รอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม. 
​- เป็นบุตรโดยกำเนิดของข้าราชการตำรวจ (ตรวจสอบคุณสมบัติอย่างละเอียดในระเบียบการ)
เกณฑ์การพิจารณา
- พิจารณาผลคะแนน GAT/PAT1/PAT2
- ตรวจร่างกาย
- สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ค่าสมัคร 350 บาท ชำระผ่านธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา 
- ส่งหลักฐานการสมัคร ไปรษณีย์ด่สนพิเศษ EMS ไปที่ ฝ่ายรับสมัครฯ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เลขที่ 492/1 ถ.อังรีดูนังต์ แขวง/เขต ปทุมวัน กรุงเทพ 10330
กำหนดการ
รับสมัคร
: 11 ก.พ. - 12 มี.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 02 เม.ย. 62

สอบสัมภาษณ์
: 27 เม.ย. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 10 พ.ค. 62

ปฏิทินการรับสมัคร >>Click
Related Content