Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 62 ม.อุบลราชธานี คณะเภสัชศาสตร์ โควตารับตรงทั่วไป
18 ก.พ. 62
2K views
Shares
0

รับตรง 62 ม.อุบลราชธานี เปิดรับคณะเภสัชศาสตร์ โควตารับตรงทั่วไป

รับตรง 62 ม.อุบลราชธานี คณะเภสัชศาสตร์ โควตารับตรงทั่วไป
2K views | 18 ก.พ. 62
95 คน
08 ก.พ. 62 - 20 มี.ค. 62
ปิดรับสมัคร
08

คณะเภสัชศาสตร์
สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ (กลุ่มจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
55 คน
3.00
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

คณะเภสัชศาสตร์
สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม (กลุ่มจังหวัดอื่น ๆ)
15 คน
3.00
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

คณะเภสัชศาสตร์
สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ (กลุ่มจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
20 คน
3.00
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

คณะเภสัชศาสตร์
สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ (กลุ่มจังหวัดอื่น ๆ)
5 คน
3.00
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6
- GPAX 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00
- แผนการเรียนวิทย์-คณิต

แบ่งการรับเป็น 2 กลุ่ม
1. กลุ่มจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ผู้สมัครศึกษาในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด
2. กลุ่มจังหวัดอื่น ๆ : ผู้สมัครศึกษาอยู่ในภาคอื่น ๆ ทั่วประเทศ ยกเว้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด
เกณฑ์การพิจารณา
- พิจารณาผลคะแนน 9 วิชาสามัญ ปี 2562 (ภาษาไทย สังคม อังกฤษ คณิต1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา)
- สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ค่าสมัคร 200 บาท ชำระผ่านธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ
- เลือกสมัครได้ 1 สาขาวิชา
กำหนดการ
รับสมัคร
: 08 ก.พ. - 20 มี.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 09 เม.ย. 62

สอบสัมภาษณ์
: 11 เม.ย. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 12 เม.ย. 62

Related Content