Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 62 ม.ราชภัฏอุบลราชธานี รอบที่ 2/1 โควตาเครือข่ายโรงเรียนพื้นที่ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
15 ก.พ. 62
570 views
Shares
0

TCAS 62 ม.ราชภัฏอุบลราชธานี เปิดรับรอบที่ 2/1 โควตาเครือข่ายโรงเรียนพื้นที่ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม.ปลาย หรือเทียบเท่า
- สำเร็จการศึกษาปวช. / ปวส. หรือเทียบเท่า *เฉพาะสาขาที่กำหนด
- ต้องศึกษาจากโรงเรียนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- GPAX ตามที่กำหนด
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์ 
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- เลือกสมัครได้ 2 สาขาวิชา แบบเรียงลำดับ สมัคร 1 สาขาวิชา 200 บาท, สมัคร 2 สาขาวิชา 300 บาท
ชำระผ่านธนาคารกรุงไทย, ธนาคารออมสิน, ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือ ชำระด้วยตนเอง ไปที่ งานการเงิน อาคารเรียนและปฏิบัติการชั้น 1 ม.ราชภัฏอุบลราชธานี เวลา 08.30 - 15.30 น.
- ส่งเอกสาร แสกนส่งในระบบรับสมัคร ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB เป็นไฟล์ PDF หรือ JPG เท่านั้น (วันที่ 20 ก.พ. - 1 มี.ค. 62) หรือ ส่งด้วยตนเอง (วันที่ 20 ก.พ. - 10 มี.ค. 62) ไปที่ งานรับเข้าศึกษาและทะเบียนนักศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ม.ราชภัฏอุบลราชธานี 
กำหนดการ
รับสมัคร
: 20 ก.พ. - 01 มี.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 06 มี.ค. 62

สอบสัมภาษณ์
: 09 - 10 มี.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 14 มี.ค. 62

ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบ เคลียริงเฮาส์ 
: 24 - 25 เม.ย. 62  
Related Content