Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 62 ม.ราชภัฏนครปฐม รอบที่ 2 แบบโควตา
15 ก.พ. 62
2K views
Shares
0

TCAS 62 ม.ราชภัฏนครปฐม เปิดรับรอบที่ 2 แบบโควตา ภาคปกติ

TCAS 62 ม.ราชภัฏนครปฐม รอบที่ 2 แบบโควตา
2K views | 15 ก.พ. 62
ไม่ระบุ
04 ก.พ. 62 - 23 มี.ค. 62
ปิดรับสมัคร
04
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม.ปลาย หรือเทียบเท่า
- ปวช. / ปวส. เฉพาะสาขาที่กำหนด
- GPAX ตามที่กำหนด  
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์
- แฟ้มสะสมผลงาน
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
กำหนดการ
รับสมัคร
: 04 ก.พ. - 23 มี.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 28 มี.ค. 62

สอบสัมภาษณ์
: 30 มี.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 12 เม.ย. 62

ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบ เคลียริงเฮาส์ 
: 24 - 25 เม.ย. 62  
Related Content