Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 62 ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รอบที่ 2 พิจารณาผลการเรียน
14 ก.พ. 62
704 views
Shares
0

TCAS 62 ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับรอบที่ 2 พิจารณาผลการเรียน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม.ปลาย หรือเทียบเท่า
- สำเร็จการศึกษา ปวช. หรือเทียบเท่า เฉพาะสาขาที่กำหนด
- GPAX 5 เทอม ตามที่กำหนด
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบปฏิบัติ *เฉพาะสาขาที่กำหนด
- สอบสัมภาษณ์
- แฟ้มสะสมผลงาน
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ค่าสมัคร 300 บาท ชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือบิ๊กซี ทุกสาขาทั่วประเทศ
- เลือกสมัครได้ 1 สาขาวิชา
กำหนดการ
รับสมัคร
: 25 ธ.ค. 61 - 25 มี.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 03 เม.ย. 62

สอบสัมภาษณ์
: 04 เม.ย. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 11 เม.ย. 62

ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบ เคลียริงเฮาส์ 
: 24 - 25 เม.ย. 62  
Related Content