Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 62 ม.ราชภัฏพระนคร รอบที่ 2 แบบโควตา
13 ก.พ. 62
2K views
Shares
0

TCAS 62 ม.ราชภัฏพระนคร เปิดรับรอบที่ 2 แบบโควตา 

TCAS 62 ม.ราชภัฏพระนคร รอบที่ 2 แบบโควตา
2K views | 13 ก.พ. 62
ไม่ระบุ
04 ก.พ. 62 - 23 มี.ค. 62
ปิดรับสมัคร
04
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6
- หรือ เทียบเท่า
- GPAX ตามที่กำหนด
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติ
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
กำหนดการ
รับสมัคร
: 04 ก.พ. - 23 มี.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 27 มี.ค. 62

สอบสัมภาษณ์
: 05 เม.ย. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 19 เม.ย. 62

ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบ เคลียริงเฮาส์ 
: 24 - 25 เม.ย. 62  

ปฏิทินการรับสมัคร >>Click
Related Content