Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 62 ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รอบที่ 2 แบบโควตา
08 ก.พ. 62
2K views
Shares
0

TCAS 62 ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับรอบที่ 2 โควตาพื้นที่

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6 
- เป็นนักเรียนอยู่ในเขตพื้นที่หรือภาค เขตพื้นที่ภาคกลาง จำนวน 21 จังหวัด >>Click
โรงเรียนเครือข่าย สถานศึกษาเครือข่าย MOU >>Click
 
เกณฑ์การพิจารณา
- พิจารณาผลคะแนน O-NET, GAT/PAT, GPAX ตามที่กำหนด
- สอบสัมภาษณ์ / สอบปฏิบัติ
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ค่าสมัคร 300 บาท 
กำหนดการ
รับสมัคร
: 04 ก.พ. - 23 มี.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 02 เม.ย. 62

สอบสัมภาษณ์
: 06 เม.ย. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 10 เม.ย. 62

ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบ เคลียริงเฮาส์ 
: 24 - 25 เม.ย. 62
Related Content