Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 62 ม.มหาสารคาม ประเภทนักเรียนพิการ
01 ก.พ. 62
494 views
Shares
0

TCAS 62 ม.มหาสารคาม เปิดรับโครงการประเภทนักเรียนพิการ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6 หรือ เทียบเท่า
- เป็นบุคคลที่มีความพิการตามสาขาวิชาที่กำหนด
เกณฑ์การพิจารณา
- พิจารณาผลคะแนน GAT/PAT ปี 2562 ตามที่กำหนด
- สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- ดาวน์โหลดใบสมัครท้ายระเบียบการ
- สมัครด้วยตนเอง (วันที่ 4 - 28 ก.พ. 62) เปิดตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.00 น. หรือ
- สมัครทางไปรษณีย์ (วันที่ 4 ก.พ. - 4 มี.ค. 62) ไปที่ งานสนับสนุนนิสิตพิการ กองกิจการนิสิต อาคารพัฒนานิสิต ม.มหาสารคาม อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 วงเล็บซอง (สมัครนักเรียนพิการเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2562)
- ค่าสมัคร 500 บาท 
- เลือกสมัครได้ 1 อันดับ 
กำหนดการ
รับสมัคร
: 04 ก.พ. - 04 มี.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 03 เม.ย. 62

สอบสัมภาษณ์
: 08 เม.ย. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 18 เม.ย. 62

ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบ เคลียริงเฮาส์ 
: 24 - 25 เม.ย. 62
Related Content