Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 62 ม.พะเยา รอบที่ 2 รับตรง 17 จังหวัดภาคเหนือ
29 ม.ค. 62
1K views
Shares
0

TCAS 62 ม.พะเยา รอบที่ 2 รับตรง 17 จังหวัดภาคเหนือ

รับตรงม.พะเยา โควตาพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ  

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6
- ศึกษาจากโรงเรียน 17  จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก น่าน นครสวรรค์ พะเยา แพร่ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ และอุทัยธานี
- GPAX 5 เทอม
เกณฑ์การพิจารณา
- พิจารณาผลคะแนน GAT/PAT ปี 2562 ตามเกณฑ์ที่กำหนด
- สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ค่าสมัคร 200 บาท ไม่ต้องส่งเอกสารใบสมัครให้กับมหาวิทยาลัย โดยสามารถตรวจสอบสถานะการชำระค่าสมัคร ได้หลังจากชำระค่าสมัครแล้ว 2 วันทำการ (ใบสมัครและใบแสดงผลการเรียน
นำมายื่นในวันสอบสัมภาษณ์)
- เลือกสมัครในหลักสูตร/สาขาวิชา ได้ 2 อันดับ
กำหนดการ
รับสมัคร
: 04 ก.พ. - 15 มี.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 12 เม.ย. 62

สอบสัมภาษณ์
: 20 เม.ย. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 22 เม.ย. 62

Related Content