Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 62 ม.เทคโนโลยีสุรนารี รอบที่ 2 โควตาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
29 ม.ค. 62
852 views
Shares
0

TCAS 62 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เปิดรับสมัครรอบที่ 2 โควตาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์  

มีทุนการศึกษา

TCAS 62 ม.เทคโนโลยีสุรนารี รอบที่ 2 โควตาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
852 views | 29 ม.ค. 62
70 คน
04 ก.พ. 62 - 23 มี.ค. 62
ปิดรับสมัคร
04

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ **จำนวนรับรวม กับสาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาฟิสิกส์
60 คน
2.50
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาเคมี **จำนวนรับรวม กับสาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาฟิสิกส์
60 คน
2.50
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาชีววิทยา **จำนวนรับรวม กับสาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาฟิสิกส์
60 คน
2.50
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาฟิสิกส์ **จำนวนรับรวม กับสาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาฟิสิกส์
60 คน
2.50
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา

คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
10 คน
2.50
GPAX
 
วิชาสามัญ :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นม.ปลาย 
- แผนการเรียน วิทย์-คณิต
- โรงเรียนอยู่ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด
- GPAX 5 หรือ 6 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50 
 
เกณฑ์การพิจารณา
- คะแนนวิชาสามัญ ปี 2562 วิชา อังกฤษ, คณิต 1, ฟิสิกส์, เคมี และชีววิทยา
- สอบสัมภาษณ์

ทุนการศึกษา (แบบให้ครั้งเดียว) 
- จำนวน 3 ทุน ทุนละ 10,000 บาท 
- คัดเลือกโดย คะแนนวิชาสามัญ 50% และสอบสัมภาษณ์ 50%
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์ http://sutgateway.sut.ac.th
- ชำระค่าธรรมเนียม จำนวน 200 บาท ที่ทำการไปรษณีย์ หรือ ธนาคารที่กำหนด หรือ เคาน์เตอร์เซอร์วิส
กำหนดการ
รับสมัคร
: 04 ก.พ. - 23 มี.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 12 เม.ย. 62

สอบสัมภาษณ์
: 20 เม.ย. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 24 เม.ย. 62

ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบ เคลียริงเฮาส์ 
: 24 - 25 เม.ย. 62
Related Content