Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 62 ม.รังสิต แพทย์ ทันตะ เภสัช และพยาบาล ครั้งที่ 2
25 ม.ค. 62
5K views
Shares
0

รับตรง 62 ม.รังสิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 2 

รับตรง 62 ม.รังสิต แพทย์ ทันตะ เภสัช และพยาบาล ครั้งที่ 2
5K views | 25 ม.ค. 62
ไม่ระบุ
25 ม.ค. 62 - 18 เม.ย. 62
ปิดรับสมัคร
25

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ (หลักสูตร 6 ปี)
สาขาวิชาแพทยศาสตร์ (รพ.ราชวิถี)
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ (หลักสูตร 6 ปี)
สาขาวิชาแพทยศาสตร์ (รพ.เลิดสิน)
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา

วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา

วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
สาขาวิชาบริบาลทางเภสัชกรรม
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา

วิทยาลัยเภสัชศาสตร์
สาขาวิชาเภสัชอุตสาหการ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา

คณะพยาบาลศาสตร์
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (Bilingual)
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6
- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6 หรือ เทียบเท่า (เฉพาะผู้สมัคร วิทยาลัยแพทยศาสตร์)
- แผนการเรียน ตามที่กำหนด
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบข้อเขียนวิชาภาษาอังกฤษ , คณิตศาสตร์ , เคมี , ชีววิทยา
- ทดสอบความถนัดทางวิชาชีพ และสอบสัมภาษณ์ (เฉพาะผู้สอบผ่านข้อเขียน)
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์ แล้วนำมายื่นด้วยตนเอง ที่มหาวิทยาลัยรังสิต หรือ
- ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ไปที่ ฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษา ตึก 1 ชั้น 1 ห้อง 103 (อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์) มหาวิทยาลัยรังสิต วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น.-16.30 น. หยุดเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ
- ค่าสมัคร 300 บาท 
กำหนดการ
รับสมัคร
: 25 ม.ค. - 18 เม.ย. 62

สอบ
: 20 เม.ย. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 23 เม.ย. 62

Related Content