Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 62 ม.ขอนแก่น รอบที่ 2 โควตาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
17 ม.ค. 62
4K views
Shares
0

TCAS 62 ม.ขอนแก่น เปิดรับรอบที่ 2 โควตาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รับตรงม.ขอนแก่น โควตาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โครงการปกติ และ โครงการพิเศษ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- เปิดรับโครงการปกติ และ โครงการพิเศษ
- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6
เกณฑ์การพิจารณา
- พิจารณาคะแนน 9 วิชาสามัญ, GAT/PAT
- สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ชำระค่าสมัครตามที่กำหนด ผ่านธนาคาร หรือ ที่ทำการไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ
หรือ เคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือ Mobile Banking
กำหนดการ
รับสมัคร
: 06 - 25 ก.พ. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 12 เม.ย. 62

สอบสัมภาษณ์
: 18 - 19 เม.ย. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 24 เม.ย. 62

ปฏิทินการรับสมัคร >>Click
Related Content