Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 62 ม.แม่ฟ้าหลวง รอบที่ 2 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ
17 ม.ค. 62
1K views
Shares
0

TCAS 62 ม.แม่ฟ้าหลวง เปิดรับรอบที่ 2 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ

รับตรงม.แม่ฟ้าหลวง หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โควตาพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ

TCAS 62 ม.แม่ฟ้าหลวง รอบที่ 2 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ
1K views | 17 ม.ค. 62
18 คน
18 ก.พ. 62 - 15 มี.ค. 62
ปิดรับสมัคร
18

สำนักวิชาแพทยศาสตร์
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
18 คน
3.00
GPAX
   
สอบตรง :วิชาเฉพาะ กสพท
วิชาสามัญ :ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ 1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6
- สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือ เทียบเท่า
- ต้องศึกษาจากโรงเรียนใน 17 จังหวัดภาคเหนือ
- แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
- GPAX 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00
เกณฑ์การพิจารณา
- พิจารณาคะแนน 9 วิชาสามัญ ปี 2562 ได้แก่ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา
คณิต1 ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ
-  พิจารณาคะแนน กสพท ปี 2562
- สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ค่าสมัคร 300 บาท ชำระผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา, ธนาคารกรุงไทย, ที่ทำการไปรษณีย์ Pay@Post
กำหนดการ
รับสมัคร
: 18 ก.พ. - 15 มี.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 11 เม.ย. 62

สอบสัมภาษณ์
: 18 - 19 เม.ย. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 23 เม.ย. 62

Related Content