Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 62 ม.บูรพา รอบที่ 2 คณะแพทยศาสตร์ โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (กระทรวงสาธารณสุข)
16 ม.ค. 62
2K views
Shares
0

TCAS 62 ม.บูรพา เปิดรับรอบที่ 2 คณะแพทยศาสตร์ โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (กระทรวงสาธารณสุข)

รับตรงม.บูรพา คณะแพทยศาสตร์ โควต้าพื้นที่

TCAS 62 ม.บูรพา รอบที่ 2 คณะแพทยศาสตร์ โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (กระทรวงสาธารณสุข)
2K views | 16 ม.ค. 62
16 คน
04 ก.พ. 62 - 23 มี.ค. 62
ปิดรับสมัคร
04

คณะแพทยศาสตร์
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
16 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6
- ผู้สมัครและบิดาหรือมารดา ต้องมีภูมิลำเนาอยู่ใน 6 จังหวัดคือ จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด สระแก้ว และปราจีนบุรี ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี จนถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร
- ต้องเป็นนักเรียนที่ศึกษาในโรงเรียน ในกลุ่มจังหวัดภาคกลาง รวมภาคตะวันออก 25 จังหวัด ตามที่กำหนด
เกณฑ์การพิจารณา
- พิจารณาคะแนน GAT, PAT 1, PAT 2 
- สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ค่าสมัคร 500 บาท ชำระผ่านธนาคารกรุงไทย และที่ทำการไปรษณีย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ
กำหนดการ
รับสมัคร
: 04 ก.พ. - 23 มี.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 03 เม.ย. 62

สอบสัมภาษณ์
: 18 เม.ย. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 22 เม.ย. 62

Related Content