Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 62 ม.บูรพา รอบที่ 2 โครงการรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด
16 ม.ค. 62
1K views
Shares
0

TCAS 62 ม.บูรพา เปิดรับรอบที่ 2 โครงการรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด

รับตรงม.บูรพา โควตาพื้นที่ภาคตะวันออก 12 จังหวัด

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6
- ศึกษาในโรงเรียนในภาคตะวันออก 12 จังกวัด ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี
ตราด นครนายก ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา ระยอง ลพบุรี สมุทรปราการ สระแก้ว และสระบุรี
เกณฑ์การพิจารณา
- GPAX 5 เทอม และคุณสมบัติเฉพาะ ตามที่คณะ/สาขาวิชาสมัครกำหนด
- พิจารณาคะแนน GAT/PAT เฉพาะคณะที่กำหนด
- สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ค่าสมัคร 500 บาท ชำระผ่านธนาคารกรุงไทย และที่ทำการไปรษณีย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ
กำหนดการ
รับสมัคร
: 04 ก.พ. - 23 มี.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 05 เม.ย. 62

สอบสัมภาษณ์
: 07 เม.ย. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 22 เม.ย. 62

Related Content