Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 62 ม.ราชภัฏสวนสุนันทา รอบที่ 2 โครงการทุนเพชรสุนันทา
15 ม.ค. 62
2K views
Shares
0

TCAS 62 ม.ราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับรอบที่ 2 โครงการทุนเพชรสุนันทา

รับตรง ม.ราชภัฏสวนสุนันทา มีทุนการศึกษา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6 สายสามัญ
- GPAX 5 เทอม 3.25 ขึ้นไป
- เฉพาะผู้สมัครคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง (ศิลปะการละคร) ใช้ GPAX 5 เทอม 2.75 ขึ้นไป 
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์ 
- แฟ้มสะสมผลงาน
- สอบปฏิบัติวิชาเฉพาะทาง *เฉพาะสาขาวิชาศิลปะการแสดง (ศิลปะการละคร)
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ค่าสมัคร 350 บาท ชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสทั่วประเทศ 
- สมัครได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น  
กำหนดการ
รับสมัคร
: 04 ก.พ. - 23 มี.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
: 28 มี.ค. 62

สอบ
: 04 เม.ย. 62

สอบสัมภาษณ์
: 04 เม.ย. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 24 เม.ย. 62

Related Content