Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 62 ม.มหิดล รอบที่ 2 แบบโควตา
03 ม.ค. 62
7K views
Shares
0

TCAS 62 มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับรอบที่ 2 แบบโควตา

รับตรงมหิดลทุกหลักสูตร

TCAS 62 ม.มหิดล รอบที่ 2 แบบโควตา
7K views | 03 ม.ค. 62
ไม่ระบุ
01 ก.พ. 62 - 11 ก.พ. 62
ปิดรับสมัคร
01
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6 
- หรือเทียบเท่า
- GPAX และ คุณสมบัติเฉพาะ ตามแต่ละโครงการสมัครกำหนด
เกณฑ์การพิจารณา
- พิจารณาผลคะแนน 9 วิชาสามัญ ตามที่แต่ละโครงการกำหนด
- สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
กำหนดการ
รับสมัคร
: 01 - 11 ก.พ. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 13 เม.ย. 62

สอบสัมภาษณ์
: 16 - 17 ม.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 24 เม.ย. 62

Related Content