Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 62 ม.เวสเทิร์น แบบโควตา ครั้งที่ 2
26 ธ.ค. 61
2K views
Shares
0

รับตรง 62 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เปิดรับสมัครแบบโควตา ครั้งที่ 2 

รับตรง 62 ม.เวสเทิร์น แบบโควตา ครั้งที่ 2
2K views | 26 ธ.ค. 61
ไม่ระบุ
26 ธ.ค. 61 - 17 ม.ค. 62
ปิดรับสมัคร
26
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม.ปลาย
- หรือ เทียบเท่า
- GPA ตามที่กำหนด
เกณฑ์การพิจารณา
- คุณสมบัติครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- หรือติดต่อ https://line.me/ti/p/QY7bAU-qge
กำหนดการ
รับสมัคร
: 26 ธ.ค. 61 - 17 ม.ค. 62

Related Content