Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 62 กรมยุทธศึกษาทหารบก นักเรียนนายสิบทหารบก
14 ธ.ค. 61
4K views
Shares
0

รับตรง 62 กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดรับนักเรียนนายสิบทหารบก จำนวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก และ หลักสูตรนักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ 

รับตรง 62 กรมยุทธศึกษาทหารบก นักเรียนนายสิบทหารบก
4K views | 14 ธ.ค. 61
2,680 คน
11 ธ.ค. 61 - 25 ม.ค. 62
ปิดรับสมัคร
11

หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก
นักเรียนนายสิบทหารบก (บุคคลพลเรือน จำนวน 1,188 นาย และทหารกองประจำการ จำนวน 792 นาย)
1,980 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สอบปฏิบัติ

หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก
นักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ
700 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สอบปฏิบัติ
คุณสมบัติของผู้สมัคร

ประเภทของผู้สมัคร 
1. บุคคลพลเรือน 
2. ทหารกองประจำการใน สังกัดกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ กองบัญชาการ
กองทัพไทย และสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
3. พลอาสาสมัคร (ประจำการ) ในสังกัดกองทัพบก
4. อาสาสมัครทหารพราน ในสังกัดกองทัพบก 
5. ทหารกองหนุน เฉพาะผู้ที่เคยเป็นทหารกองประจำการ ในสังกัดกองทัพบก

คุณสมบัติทั่วไป
- สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 สายสามัญ สายอาชีพ หรือเทียบเท่า
- เป็นชายโสด
- สัญชาติไทย และบิดา มารดาต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด
- มีคุณสมบัติเฉพาะ ตามแต่ละหลักสูตรที่สมัครกำหนด
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบภาควิชาการ วิชาคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, ความรู้ทั่วไป
- ครั้งที่ 1 สอบสัมภาษณ์ ตรวจโรค 
- ครั้งที่ 2 ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย และว่ายน้ำ 
**เช็ควันที่สอบทั้ง 2 ครั้ง ที่ระเบียบการ**
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ชำระค่าสมัครผ่านธนาคารกรุงไทย 
กำหนดการ
รับสมัคร
: 11 ธ.ค. 61 - 25 ม.ค. 62

สอบ
: 16 - 17 ก.พ. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 04 เม.ย. 62

Related Content