Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 62 วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย รอบที่ 1 Portfolio หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
12 ธ.ค. 61
5K views
Shares
0

รับตรง 62 วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 Portfolio หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6 
- GPAX 5 เทอม 3.00 ขึ้นไป
- เป็นหญิงโสด ชายโสด มีอายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี (เกิด พ.ศ. 2546) 
- มีน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม ความสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร 
- มีผลสอบความรู้ภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ตามที่กำหนด และผลสอบอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์
- แฟ้มสะสมผลงาน ตามเกณฑ์ที่กำหนด
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ค่าสมัคร 500 บาท ชำระผ่านธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ 
- ส่งหลักฐานประกอบการสมัคร ไปที่ การรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 (ประเภทการรับด้วย Portfolio) สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เลขที่ 1873 ถนนพระรามที่ 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
กำหนดการ
รับสมัคร
: 01 - 15 ธ.ค. 61

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 26 ธ.ค. 61

สอบสัมภาษณ์
: 10 ม.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 28 ม.ค. 62

Related Content