Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 62 ม.เกษตรศาสตร์ TCAS รอบที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ โครงการ พสวท.
27 พ.ย. 61
2K views
Shares
0

รับตรง 62 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ โครงการ พสวท. ปีการศึกษา 2562

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6 
- หรือ เทียบเท่า
- แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
- GPAX 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00 
- รายวิชาวิทยาศาสตร์ , คณิตศาสตร์ GPA 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.25
- มีผลคะแนนสอบวัดสมรรถนะทางวิชาการและการคิดวิเคราะห์ ทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
ระดับชั้น ม.ปลาย ปีการศึกษา 2561 จาก สสวท. โดยมีเปอร์เซ็นไทล์ตั้งแต่ 85 ขึ้นไป
- เฉพาะผู้สมัครที่ศึกษาจากโรงเรียนศรีบุณยานนท์ ดูรายละเอียดที่ระเบียบการ
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์
- แฟ้มสะสมผลงาน ไม่เกิน 10 หน้า  
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ค่าสมัคร 200 บาท ชำระผ่านธนาคารกรุงเทพ , ธนาคารไทยพาณิชย์ , เคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขาทั่วประเทศ
กำหนดการ
รับสมัคร
: 01 - 15 ธ.ค. 61

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 11 ม.ค. 62

สอบสัมภาษณ์
: 18 ม.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 28 ม.ค. 62

Related Content