Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 62 ม.สงขลานครินทร์ TCAS รอบที่ 1 สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย (นานาชาติ)
13 พ.ย. 61
678 views
Shares
0

รับตรง 62 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ 1 วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย (นานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2562 เปิดรับ 3 โครงการ ดังนี้

1. นักเรียนที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
2. โครงการ Digital Media สร้างบรรยากาศสู่สากล
3. โครงการรับตรง

รับตรง 62 ม.สงขลานครินทร์ TCAS รอบที่ 1 สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย (นานาชาติ)
678 views | 13 พ.ย. 61
60 คน
01 ธ.ค. 61 - 31 ธ.ค. 61
ปิดรับสมัคร
01

วิทยาลัยนานาชาติ
สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย (หลักสูตรนานาชาติ) (นักเรียนที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ)
20 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :

วิทยาลัยนานาชาติ
สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย (หลักสูตรนานาชาติ) (โครงการ Digital Media สร้างบรรยากาศสู่สากล)
20 คน
ไม่ระบุ
GPAX

วิทยาลัยนานาชาติ
สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย (หลักสูตรนานาชาติ) (โครงการรับตรง)
20 คน
2.50
GPAX
 
Portfolio :
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6
- หรือ เทียบเท่า
- คุณสมบัติตามแต่ละโครงการที่เลือกสมัครกำหนด โครงการที่เปิด ดังนี้

1. นักเรียนที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ >>Click
2. โครงการ Digital Media สร้างบรรยากาศสู่สากล >>Click
3. โครงการรับตรง​ >>Click
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์
- แฟ้มสะสมผลงาน
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ชำระค่าสมัครตามที่กำหนด ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ
กำหนดการ
รับสมัคร
: 01 - 31 ธ.ค. 61

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 11 ม.ค. 62

สอบสัมภาษณ์
: 17 ม.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 28 ม.ค. 62

Related Content