Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 62 ม.ทักษิณ สาขาวิชานิติศาสตร์ ภาคสมทบ
13 พ.ย. 61
1K views
Shares
0

รับตรง 62 มหาวิทยาลัยทักษิณ (มทษ.) รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ ภาคสมทบ ประจำปีการศึกษา 2562

รับตรง 62 ม.ทักษิณ สาขาวิชานิติศาสตร์ ภาคสมทบ
1K views | 13 พ.ย. 61
100 คน
05 พ.ย. 61 - 28 ธ.ค. 61
ปิดรับสมัคร
05

คณะนิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์ ภาคสมทบ (กลุ่มเรียน วันจันทร์ – วันศุกร์)
50 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะนิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์ (กลุ่มเรียน วันศุกร์ – วันอาทิตย์)
50 คน
ไม่ระบุ
GPAX
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6
- หรือ เทียบเท่า  
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ชำระค่าสมัครตามที่กำหนด ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ
- ส่งหลักฐานการสมัคร ตามที่กำหนด ไปที่  ภารกิจรับนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ อ.เมือง จ.สงขลา 90000
กำหนดการ
รับสมัคร
: 05 พ.ย. - 28 ธ.ค. 61

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 16 ม.ค. 62

สอบสัมภาษณ์
: 19 ม.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 22 ม.ค. 62

Related Content