Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 62 ม.ธรรมศาสตร์ รอบที่ 1 สาขาวิชาวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) (นานาชาติ) โครงการ Inter 1
08 พ.ย. 61
1K views
Shares
0

TCAS 62 ม.ธรรมศาสตร์ เปิดรัับรอบที่ 1 คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) (นานาชาติ) โครงการ Inter 1​ 

TCAS 62 ม.ธรรมศาสตร์ รอบที่ 1 สาขาวิชาวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน-จีน) (นานาชาติ) โครงการ Inter 1
1K views | 08 พ.ย. 61
30 คน
16 ต.ค. 61 - 08 ม.ค. 62
ปิดรับสมัคร
16

คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชาวิเทศคดีศึกษา (อาเซียน - จีน)
30 คน
2.75
GPAX
 
Portfolio :
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือ เทียบเท่า ทั้งในและต่างประเทศ
- GPAX 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.75
- มีผลคะแนนสอบทางด้านภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ตามเกณฑ์ที่กำหนด
ได้แก่ IELTS, TOEFL, TU-GET, SAT, NEW SAT 
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์
- แฟ้มสะสมผลงาน
การสมัคร
- สมัครและส่งเอกสารผ่านเว็บไซต์
- ค่าสมัคร 1,000 บาท  
กำหนดการ
รับสมัคร
: 16 ต.ค. 61 - 08 ม.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 10 ม.ค. 62

สอบสัมภาษณ์
: 13 ม.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 21 ม.ค. 62

Related Content