Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 62 ม.ศิลปากร TCAS รอบที่ 1 Portfolio
07 พ.ย. 61
5K views
Shares
0

รับตรง 62 มหาวิทยาลัยศิลปากร (มศก.) รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา TCAS รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2562

รับตรง 62 ม.ศิลปากร TCAS รอบที่ 1 Portfolio
5K views | 07 พ.ย. 61
2,435 คน
01 ธ.ค. 61 - 15 ธ.ค. 61
ปิดรับสมัคร
01
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 **ตามที่คณะกำหนด
- GPAX 5 หรือ 6 เทอม และคุณสมบัติเฉพาะ ตามที่กำหนด
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์
- แฟ้มสะสมผลงาน รายละเอียดตามที่กำหนด
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ส่งเอกสารการสมัคร รายละเอียดตามแต่ละคณะกำหนด
กำหนดการ
รับสมัคร
: 01 - 15 ธ.ค. 61

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 11 ม.ค. 62

สอบสัมภาษณ์
: 18 - 20 ม.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 28 ม.ค. 62

Related Content