Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 62 ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา TCAS รอบที่ 1/2 Portfolio
06 พ.ย. 61
2K views
Shares
0

รับตรง 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (มภร.บ้านสมเด็จ) รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ 1/2 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2562

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6
- หรือเทียบเท่า 
- GPAX ตามเกณฑ์ที่กำหนด
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์
- สอบปฏิบัติ *เฉพาะสาขาที่กำหนด
- แฟ้มสะสมผลงาน *นำมายื่นวันสอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ค่าสมัคร 300 บาท ชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์ 
หรือ บิ๊กซี ทุกสาขาทั่วประเทศ เลือกสมัครได้ 1 สาขาวิชา 
กำหนดการ
รับสมัคร
: 01 พ.ย. - 15 ธ.ค. 61

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 18 ธ.ค. 61

สอบสัมภาษณ์
: 20 ธ.ค. 61

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 10 ม.ค. 62

Related Content