Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 62 ม.ราชภัฏนครปฐม TCAS รอบที่ 1 Portfolio
02 พ.ย. 61
4K views
Shares
0

รับตรง 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม (มภร.นครปฐม) รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา TCAS รอบที่ 1 Portfolio​ ประจำปีการศึกษา 2562

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม.ปลาย 
- หรือ เทียบเท่า
- GPAX 4 หรือ 5 เทอม ตามที่กำหนด
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์
- แฟ้มสะสมผลงาน ตามเกณฑ์ที่กำหนด
- สอบวัดสมรรถนะวิชาชีพครู *เฉพาะผู้สมัครหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ค่าสมัคร 200 บาท ชำระผ่านธนาคารกรุงไทย หรือ เคาน์เตอร์เซอร์วิส
ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ การเงินมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ตามวันและเวลาราชการ
กำหนดการ
รับสมัคร
: 01 พ.ย. - 28 ธ.ค. 61

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 05 ม.ค. 62

สอบสัมภาษณ์
: 12 - 13 ม.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 25 ม.ค. 62

Related Content