Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 62 ลาดกระบัง TCAS รอบที่ 1 Portfolio
30 ต.ค. 61
5K views
Shares
0

รับตรง 62 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) รับบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2562
 

รับตรง 62 ลาดกระบัง TCAS รอบที่ 1 Portfolio
5K views | 30 ต.ค. 61
ไม่ระบุ
01 ธ.ค. 61 - 15 ธ.ค. 61
ปิดรับสมัคร
01
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6
- หรือ เทียบเท่า ปวช.
- คุณสมบัติเฉพาะ ตามคณะที่สมัครกำหนดในระเบียบการ
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์
- แฟ้มสะสมผลงาน
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ค่าสมัคร 300 บาท ชำระผ่านธนาคารกสิกรไทย หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ
กำหนดการ
รับสมัคร
: 01 - 15 ธ.ค. 61

*กำหนดการสอบสัมภาษณ์ ดูที่ระเบียบการของคณะที่สมัคร*
Related Content