Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 62 ม.ราชภัฏสวนสุนันทา TCAS รอบที่ 1 Portfolio
30 ต.ค. 61
3K views
Shares
0

รับตรง 62 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (มภร.สุนันทา) รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2562

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม.ปลาย
- หรือ เทียบเท่า 
- GPA 4 เทอม
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์
- แฟ้มสะสมผลงาน ตามเกณฑ์ที่กำหนด (นำมายื่นวันสอบสัมภาษณ์)
- สอบปฏิบัติเฉพาะทาง *เฉพาะสาขา
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ค่าสมัคร 350 บาท ชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ทั่วประเทศ
- เลือกสมัครได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น  
กำหนดการ
รับสมัคร
: 01 - 15 ธ.ค. 61

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 25 ธ.ค. 61

สอบสัมภาษณ์
: 10 - 11 ม.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 28 ม.ค. 62

Related Content