Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 62 ม.ขอนแก่น TCAS รอบที่ 1 Portfolio
29 ต.ค. 61
5K views
Shares
0

รับตรง 62 มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2562

รับตรง 62 ม.ขอนแก่น TCAS รอบที่ 1 Portfolio
5K views | 29 ต.ค. 61
ไม่ระบุ
01 ธ.ค. 61 - 15 ธ.ค. 61
ปิดรับสมัคร
01
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ชั้นม. 6
- GPAX 4 เทอม และคุณสมบัติเฉพาะ ตามแต่ละโครงการที่สมัครกำหนด
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์
- แฟ้มสะสมผลงาน
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ชำระค่าสมัคร ผ่านธนาคาร หรือ เคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือ ไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ หรือ Mobile Banking
กำหนดการ
รับสมัคร
: 01 - 15 ธ.ค. 61

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 09 ม.ค. 62

สอบสัมภาษณ์
: 11 - 14 ม.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 16 ม.ค. 62

ปฏิทินการรับสมัคร >>Click
Related Content