Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 62 ม.สงขลานครินทร์ รอบที่ 1 สาขาวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยียาง (นานาชาติ) โครงการช่อศรีตรังอินเตอร์
25 ต.ค. 61
724 views
Shares
0

TCAS​ 62 ม.สงขลานครินทร์ (ม.อ.) เปิดรับรอบที่ 1 สาขาวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยียาง (นานาชาติ) โครงการช่อศรีตรังอินเตอร์

TCAS 62 ม.สงขลานครินทร์ รอบที่ 1 สาขาวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยียาง (นานาชาติ) โครงการช่อศรีตรังอินเตอร์
724 views | 25 ต.ค. 61
15 คน
01 ธ.ค. 61 - 10 ม.ค. 62
ปิดรับสมัคร
01

วิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน
สาขาวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยียาง
15 คน
2.50
GPAX
 
Portfolio :
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษา ม. 6 
- หรือ เทียบเท่า
- แผนการเรียนวิทยาศาสตร์
- GPAX 5 หรือ 6 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50 และ GPAX ในวิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 2.50
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์
- แฟ้มสะสมผลงาน 
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ค่าสมัคร 200 บาท ชำระในวันสอบสัมภาษณ์
- ส่งใบสมัคร ด้วยตนเอง หรือ ทางไปรษณีย์ ไปที่ โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย - จีน ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ 2 (LRC 2) ชั้น 9 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 หรือ ทางอีเมล์ stirc@psu.ac.th
กำหนดการ
รับสมัคร
: 01 ธ.ค. 61 - 10 ม.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 16 ม.ค. 62

สอบสัมภาษณ์
: 21 ม.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 28 ม.ค. 62

Related Content