Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 62 ม.ธรรมศาสตร์ TCAS รอบที่ 1 วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์
25 ต.ค. 61
3K views
Shares
0

รับตรง 62 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา TCAS รอบที่ 1 วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ประจำปีการศึกษา 2562

รับตรง 62 ม.ธรรมศาสตร์ TCAS รอบที่ 1 วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์
3K views | 25 ต.ค. 61
65 คน
18 ต.ค. 61 - 30 พ.ย. 61
ปิดรับสมัคร
18

วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์
สาขาวิชาจีนศึกษา
30 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :

วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์
สาขาวิชาอินเดียศึกษา
10 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :

วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์
สาขาวิชาไทยศึกษา
25 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษา ม.ปลาย หรือ เทียบเท่า
(GED / IGCSE / AP / IB / A-Level)
-  มีผลคะแนนภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง 
1. SAT (critical reading) หรือ New SAT (reading and writing) 350 หรือ คะแนนรวม SAT 1100
2. TU-GET 500
3. IELTS 6.0
4. TOEFL(iBT) 61
**(ผู้สมัครที่เป็นเจ้าของภาษาได้รับการยกเว้นคะแนนสอบภาษาอังกฤษ)
- เฉพาะผู้สมัครหลักสูตรจีนศึกษา ต้องผ่าน HSK4 ขั้นต่ำ 180 คะแนน
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์
- แฟ้มสะสมผลงาน 
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ค่าสมัคร 1,000 บาท
กำหนดการ
รับสมัคร
: 18 ต.ค. - 30 พ.ย. 61

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 04 ธ.ค. 61

สอบสัมภาษณ์
: 08 ธ.ค. 61

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 12 ธ.ค. 61

Related Content