Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 62 ม.สงขลานครินทร์ TCAS รอบที่ 1 คณะแพทย์แผนไทย โครงการทายาทแพทย์แผนไทย
22 ต.ค. 61
2K views
Shares
0

รับตรง 62 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ 1 คณะแพทย์แผนไทย โครงการทายาทแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา 2562

รับตรง 62 ม.สงขลานครินทร์ TCAS รอบที่ 1 คณะแพทย์แผนไทย โครงการทายาทแพทย์แผนไทย
2K views | 22 ต.ค. 61
15 คน
01 ธ.ค. 61 - 15 ธ.ค. 61
ปิดรับสมัคร
01

คณะการแพทย์แผนไทย
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
15 คน
3.25
GPAX
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6
- GPAX 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.25
- เป็นทายาทแพทย์แผนไทย หรือ หมอพื้นบ้าน หรือ
เป็นญาติที่สืบสายโลหิตโดยตรง ตามเกณฑ์ที่กำหนดในระเบียบการ
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- ดาวน์โหลดใบสมัครผ่านเว็บไซต์
- ผู้สมัครยื่นใบสมัคร ผ่านโรงเรียนที่ตนเองศึกษาอยู่ (โรงเรียนจะเป็นผู้ส่งเอกสารการสมัครทั้งหมดให้)
กำหนดการ
รับสมัคร
: 01 - 15 ธ.ค. 61

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 28 ธ.ค. 61

สอบสัมภาษณ์
: 11 ม.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 17 ม.ค. 62

Related Content