Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 62 ม.ธรรมศาสตร์ TCAS รอบที่ 1 โครงการรัสเซียศึกษา
22 ต.ค. 61
3K views
Shares
0

รับตรง 62 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี  TCAS รอบที่ 1 คณะศิลปศาสตร์ โครงการรัสเซียศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

รับตรง 62 ม.ธรรมศาสตร์ TCAS รอบที่ 1 โครงการรัสเซียศึกษา
3K views | 22 ต.ค. 61
20 คน
01 ธ.ค. 61 - 15 ธ.ค. 61
ปิดรับสมัคร
01

คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชารัสเซียศึกษา
20 คน
3.25
GPAX
 
Portfolio :
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือ เทียบเท่า
- GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.25
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์
- แฟ้มสะสมผลงาน ตามที่กำหนด (ส่งพร้อมเอกสารประกอบการการสมัคร)
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ส่งเอกสารประกอบการสมัคร ตามที่กำหนด ด้วยตัวเอง หรือ ทางไปรษณีย์ ไปที่ โครงการรัสเซียศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต 99 หมู่ 18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
กำหนดการ
รับสมัคร
: 01 - 15 ธ.ค. 61

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 28 ธ.ค. 61

สอบสัมภาษณ์
: 12 ม.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 28 ม.ค. 62

รายละเอียดเพิ่มเติม >>Click
Related Content