Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 62 พระนครเหนือ TCAS รอบที่ 1 คณะอุตสาหกรรมเกษตร โควตาเรียนดี
18 ต.ค. 61
2K views
Shares
0

รับตรง 62 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ 1 คณะอุตสาหกรรมเกษตร โควตาเรียนดี​ ประจำปีการศึกษา 2562

รับตรง 62 พระนครเหนือ TCAS รอบที่ 1 คณะอุตสาหกรรมเกษตร โควตาเรียนดี
2K views | 18 ต.ค. 61
200 คน
17 ต.ค. 61 - 17 ธ.ค. 61
ปิดรับสมัคร
17

คณะอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ
60 คน
2.75
GPAX

คณะอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ แขนงวิชาการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและบรรจุภัณฑ์
40 คน
2.75
GPAX

คณะอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ แขนงวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม
40 คน
2.75
GPAX

คณะอุตสาหกรรมเกษตร
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
60 คน
2.75
GPAX
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6
- แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
- GPAX 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.75
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์
- พิจารณา GPAX 
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ค่าสมัคร 400 บาท/1อันดับ และอันดับต่อไป สาขาละ 100 บาท สามารถเลือกได้ 3 อันดับ
กำหนดการ
รับสมัคร
: 17 ต.ค. - 17 ธ.ค. 61

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 08 ม.ค. 62

สอบสัมภาษณ์
: 12 ม.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 16 ม.ค. 62

Related Content