Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 62 ม.เกษตรศาสตร์ TCAS รอบที่ 1 โครงการโอลิมปิกวิชาการ
16 ต.ค. 61
3K views
Shares
0

รับตรง 62 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน (มก.) รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบ TCAS รอบที่ 1 โครงการโอลิมปิกวิชาการ ปีการศึกษา 2562 (สอวน. และ สสวท.)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ ม. 6 หรือเทียบเท่า
- ผู้สมัครในโครงการ สอวน. ผ่านการอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ ไม่ต่ำกว่าค่าย 2 จากศูนย์ สอวน. ทั่วประเทศ
- ผู้สมัครในโครงการ สสวท. ผ่านการอบรมค่ายโอลิมปิกไม่ต่ำกว่าค่าย 3
 
เกณฑ์การพิจารณา
- มีสิทธิ์เลือกสมัครได้คนละ 1 สาขาวิชา  
- ​มีผลงานงาน Portfolio ทางวิชาการ หรือกิจกรรมทางวิชาการ ความยาวไม่เกิน 10 หน้า
- การสอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- สมัครผ่านระบบ online >>click
- ค่าสมัคร 200 บาท ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร 10 บาท
กำหนดการ
รับสมัคร
: 01 - 15 ธ.ค. 61

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 11 ม.ค. 62

สอบสัมภาษณ์
: 18 ม.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 28 ม.ค. 62

ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริงเฮาส์ 
: 30 - 31 ม.ค. 62

สละสิทธิ์ (สำหรับผู้ที่ยืนยันรอบที่ 1 แล้ว)
: 2 - 3 ก.พ. 62
Related Content