Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 62 ม.เกษตรศาสตร์ TCAS รอบที่ 1 โครงการช้างเผือก
16 ต.ค. 61
12K views
Shares
0

รับตรง 62 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน (มก.) รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบ TCASTCAS รอบที่ 1 โครงการช้างเผือก ปีการศึกษา 2562

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ ม. 6 หรือเทียบเท่า
- สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือเทียบเท่า
- เด็กซิ่ว, ปวช., กศน. สมัครได้
 
เกณฑ์การพิจารณา
- GPAX 5 หรือ 6 เทอม
- Portfolio หรือเอกสารแสดงความสามารถพิเศษ หรือเอกสารการสมัคร ตามที่สาขาวิชากำหนด ความยาวไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .pdf หรือ .jpg
- เช็ครายละเอียดผลงานของแต่ละสาขาในระเบียบการ
- มีสิทธิ์เลือกสมัครได้คนละ 1 สาขาวิชา  
การสมัคร
- สมัครผ่านระบบ online >>click
- ค่าสมัคร 200 บาท ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร 10 บาท
กำหนดการ
รับสมัคร
: 01 - 15 ธ.ค. 61

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 11 ม.ค. 62

สอบสัมภาษณ์
: 18 ต.ค. 61

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 28 ม.ค. 62

ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริงเฮาส์
: 30 - 31 ม.ค. 62

สละสิทธิ์ (สำหรับผู้ที่ยืนยันรอบที่ 1 แล้ว)
: 2 - 3 ก.พ. 62
Related Content