Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS 62 ลาดกระบัง หลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
10 ต.ค. 61
12K views
Shares
0

TCAS​ 62 ลาดกระบัง เปิดรับวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ หลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

**เปิดรับสมัคร 5 ครั้ง**

TCAS 62 ลาดกระบัง หลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
12K views | 10 ต.ค. 61
ไม่ระบุ
12 ก.ย. 61 - 10 ม.ค. 62
ปิดรับสมัคร
12

วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ
หลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 (สายวิทย์ - คณิต)
- หรือหลักสูตรนานาชาติ หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย หรือต่างประเทศ

**ผู้สมัครต้องผ่านเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้**
1. แบบนักเรียนช้างเผือก : GPAX 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.50 / 4.00
2. แบบนักเรียนโควตา : GPAX 4 เทอม ไม่ต่ำกว่า 3.00 /4.00 และมีใบรับรองจากสถาบันศึกษาที่ศึกษา 
3. แบบนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกค่ายเตรียมศึกษาต่อ วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ : ยื่นใบ บฟ.1 และผลตรวจร่างกายเวชศาสตร์การบิน
4. แบบนักเรียนทั่วไป : มีผลคะแนนสอบวัดความถนัดทางด้านคณิตศาสตร์, ฟิสิกส์, ภาษาอังกฤษ ตามที่กำหนด
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์ 
- แฟ้มสะสมผลงาน (นำมาวันสอบสัมภาษณ์)
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
รับสมัคร จำนวน 5 ครั้ง
ครั้งที่ 1 วันที่ 12 - 23 ก.ย. 61
ครั้งที่ 2 วันที่ 16 - 24 ต.ค. 61
ครั้งที่ 3 วันที่ 13 - 21 พ.ย. 61
ครั้งที่ 4 วันที่ 12 - 19 ธ.ค. 61
ครั้งที่ 5 วันที่ 4 - 10 ม.ค. 62

**จำนวนรับ รอบละ 50 คน**
กำหนดการ
รับสมัคร
: 12 ก.ย. 61 - 10 ม.ค. 62

**กำหนดการสอบสัมภาษณ์ของแต่ละรอบ ดูที่ระเบียบการ**
Related Content