Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 62 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ TCAS รอบที่ 1 Portfolio วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
24 ก.ย. 61
17K views
Shares
0

รับตรง 62 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ 1 Portfolio วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ประจำปีการศึกษา 2562 โครงการที่เปิดรับ ดังนี้
1. โครงการเด็กดีมีที่เรียน
2. โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านนวัตกรรมสื่อสารสังคม
3. โครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากล หลักสูตร 2 ภาษา
4. โครงการผู้พิการ

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6
- หรือ เทียบเท่า
- GPAX และ คุณสมบัติเฉพาะ *ติดตามจากระเบียบการอีกครั้งเร็ว ๆ นี้
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์
- แฟ้มสะสมลงาน *ติดตามจากระเบียบการอีกครั้งเร็ว ๆ นี้
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
กำหนดการ
รับสมัคร
: 01 - 15 ธ.ค. 61

*กำหนดการสอบสัมภาษณ์ ติดตามเร็ว ๆ นี้
Related Content