Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 61 ม.วลัยลักษณ์ หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ)
20 ก.ย. 61
5K views
Shares
0

รับตรง 61 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.) รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี หลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์ (นานาชาติ) เข้าศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2561

รับตรง 61 ม.วลัยลักษณ์ หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ)
5K views | 20 ก.ย. 61
17 คน
11 ก.ย. 61 - 26 ต.ค. 61
ปิดรับสมัคร
11

วิทยาลัยสัตวแพทยศา​สตร์อัครราชกุมารี
หลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์ (นานาชาติ)
17 คน
3.00
GPAX
 
Portfolio :
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 โรงเรียนสามัญ หรือ โรงเรียนนานาชาติ
- แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
- GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00
- GPA กลุ่มภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 3.50
เกณฑ์การพิจารณา
- พิจารณาแฟ้มสะสมผลงาน
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ค่าสมัคร 300 บาท ชำระผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ เคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขาทั่วประเทศ
กำหนดการ
รับสมัคร
: 11 ก.ย. - 26 ต.ค. 61

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 02 พ.ย. 61

Related Content