Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 62 ม.มหาสารคาม TCAS รอบที่ 1 Portfolio
11 ก.ย. 61
14K views
Shares
0

รับตรง 62 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส.) รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา TCAS รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2562

รับตรง 62 ม.มหาสารคาม TCAS รอบที่ 1 Portfolio
14K views | 11 ก.ย. 61
2,462 คน
01 ธ.ค. 61 - 15 ธ.ค. 61
ปิดรับสมัคร
01

คณะเภสัชศาสตร์
สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม (โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา)
1 คน
3.50
GPAX
 
Portfolio :

คณะเภสัชศาสตร์
สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)
4 คน
3.50
GPAX
 
Portfolio :
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6 หรือ เทียบเท่า
- GPAX 5 เทอม และคุณสมบัติเฉพาะ ตามแต่ละโครงการสมัครกำหนด
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์
- แฟ้มสะสมผลงาน
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ค่าสมัคร 500 บาท ชำระผ่านธนาคารกรุงไทย , ธนาคารทหารไทย ,
ธนาคารกรุงเทพ , ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ
กำหนดการ
รับสมัคร
: 01 - 15 ธ.ค. 61

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 09 ม.ค. 62

สอบสัมภาษณ์
: 16 ม.ค. 62

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 28 ม.ค. 62

Related Content