Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 61 ม.พะเยา หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
24 ก.ค. 61
2K views
Shares
0

รับตรง 61 มหาวิทยาลัยพะเยา (มพ.) รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  ประจำปีการศึกษา 2561

รับตรง 61 ม.พะเยา หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
2K views | 24 ก.ค. 61
6 คน
24 ก.ค. 61 - 31 ก.ค. 61
ปิดรับสมัคร
24

คณะทันตแพทยศาสตร์
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
6 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 ในโรงเรียน 5 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่
จังหวัดพะเยา ลำปาง แพร่ น่าน และแม่ฮ่องสอน
- GPAX 6 เทอม
เกณฑ์การพิจารณา
- พิจารณาผลคะแนน GAT , PAT 2
- สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ค่าสมัคร 500 บาท ชำระผ่านธนาคารที่กำหนด
กำหนดการ
รับสมัคร
: 24 - 31 ก.ค. 61

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 04 ส.ค. 61

สอบสัมภาษณ์
: 07 ส.ค. 61

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 09 ส.ค. 61

Related Content