Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 61 ม.นวมินทราธิราช รอบที่ 5 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานพยาบาล
23 ก.ค. 61
2K views
Shares
0

รับตรง 61 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี รอบที่ 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2561

รับตรง 61 ม.นวมินทราธิราช รอบที่ 5 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานพยาบาล
2K views | 23 ก.ค. 61
30 คน
21 ก.ค. 61 - 30 ก.ค. 61
ปิดรับสมัคร
21

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานพยาบาล
30 คน
ไม่ระบุ
GPAX
   
O-NET :O-net
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6
- แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
- GPAX 6 เทอม
เกณฑ์การพิจารณา
- พิจารณาผลคะแนน O-NET , GAT , PAT 2 ปีการศึกษา 2561 หรือ ที่ยังมีผลใช้ได้ 2 ปีนับจากวันสอบ
- สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ค่าสมัคร 400 บาท ชำระผ่านธนาคารกรุงไทย หรือ เคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขาทั่วประเทศ
กำหนดการ
รับสมัคร
: 21 - 30 ก.ค. 61

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 31 ก.ค. 61

สอบสัมภาษณ์
: 02 ส.ค. 61

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 02 ส.ค. 61

Related Content